Balance Beam

คุณลักษณะเฉพาะ

  • โครงสร้างทำด้วยไม้เนื้อแข็งขัดเรียบ เคลือบด้วยโพลียูรีเทน
  • แผ่นบนกว้าง 3 นิ้ว ความยาว 72 นิ้ว (7.5 X180 cm)
  • แผ่นล่างกว้าง 6 นิ้ว ความยาว 72 นิ้ว (15 X180 cm)
  • ความสูง 7 นิ้ว (17.5 cm)
Category: