เครื่องบริหารปอด (Triflow)

วัสดุ  PVC

ขนาด 13.3 x 14ซม.

Category: