Taylor Brace(w)

  • วัสดุ: Duraalumenium
  • สี: น้ำตาล
  • ขนาด: 16 – 24

ผลิตจากดูราอลูมิเนียม โค้งล่างดัดเข้ารูปสะโพกเป็นรูป w เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของร่างกายมากยิ่งขึ้น สามารถดัดเพิ่มเติมให้เข้ารูปกับโครงสร้างหลังของผู้ป่วยแต่ละรายไม่จำกัดการเคลื่อนไหวของทรวงอก มีน้ำหนักเบา สวมและปรับง่าย

Category: