Knight Taylor Brace

ผลิตจากดูราอลูมิเนียม ดัดเข้ารูปโค้งของแนวกระดูกสันหลังมีดูราอลูมิเนียมด้านขช้างทั้ง 2 ด้านดัดเข้ารูปกับลำตัว สามารถดัดเพิ่มเติมให้เข้ารูปกับโครงสร้างหลังของผู้ป่วยแต่ละรายไม่จำกัดการเคลื่อนไหวของทรวงอก มีน้ำหนักเบา สวมและปรับง่าย

วัสดุ: Duraalumenium
สี: น้ำตาล
ขนาด: 16 – 24

Category: