ชุุดอะไหล่ Suspension

คุณลักษณะ

เชือก เส้นละ 2 เมตร
ผ้าพยุงลำตัว ขนาด 11 X 27 นิ้ว
ผ้าพยุงขา ขนาด 6 X 26 นิ้ว
ผ้าพยุงศรีษะ ขนาด 8 X 20 นิ้ว
ผ้าสามห่วง ขนาด 1 1/2 X 36 นิ้ว
สปริง ขนาด 10-20,21-30,31-40และ 41-50 ปอนด์
ห่วงตัวโอ ขนาด 1.5 นิ้ว
ห่วงตัวดี ขนาด 1.5 นิ้ว
ตะขอรูปตัวเอส

Category: