Knight Brace

ผลิตจากดูราอลูมิเนียม ดัดเข้ารูปโค้งของแนวกระดูกสันหลังสามารถดัดเพิ่มเติมให้เข้ารูปกับโครงสร้างหลังของผู้ป่วยแต่ละรายไม่จำกัดการเคลื่อนไหวของทรวงอก มีน้ำหนักเบา สวมและปรับง่าย

วัสดุ: Duraalumenium หนังเทียม
สี: น้ำตาล
ขนาด: S, M, L, XL

Category: