ถังทรงกระบอก

คุณลักษณะเฉพาะ

  • เป็นอุปกรณ์กระตุ้นการผสมผสานของระบบประสาท ส่งเสริมพัฒนาการทางการเคลื่อนไหว การทรงตัว
    การรับรู้เรื่องการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ ในกระบวนการการผสมผสานของระบบประสาท
    รับความรู้สึก (Sensory Intcgrnation)

คุณลักษณะทั่วไป

  • โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ขึ้นรูปบุด้วยฟองน้ำ หุ้มผ้ ไวนิลหลากสีสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ร0 เซ็นติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 120 เซ็นติเมตร
Category: