เตียงฝึกยืน ไฟฟ้า

คุณลักษณะทั่วไป

  • เป็นเตียงฝึกยืน สามารถปรับมุมได

วัตถุประสงค์

  • การใช้งานเพื่อฝึกยืน และการทรงตัว
Category: