ที่ดึงคอ (Head Halter)

ข้อบ่งใช้   ใช้สำหรับดึงคอด้วยเครื่อง Traction

ประเภทสินค้า

  • Head Halter V.1
  • Head Halter V.2
  • Head Halter V.3
Category: