Chair Back Brace

ผลิตจากดูราอลูมิเนียม ดัดโค้งเข้ารูปของแนวกระดูกสันหลัง สามารถดัดเพิ่มเติมให้เข้ารูปกับโครงสร้างหลังของผู้ป่วยแต่ละรายได้ไม่จำกัดการเคลื่อนไหวของทรวงอก มีน้ำหนักเบาสวมและปรับได้

วัสดุ   Duraalumenium  หนังเทียม

สี   น้ำตาล

ขนาด   S,M,L,XL

Category: