ใบเลื่อยตัดเฝือก

ใบเลื่อยตัดเฝือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 mm. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง รูใน 16 mm.

วัสดุ Synthetic

Category: