FINGER TAB

ใช้แขวนเพื่อรัดนิ้ว ให้แขนสูงขึ้น ในกรณีที่ต้องการให้ผู้สวมชูแขนไว้นานๆโดยไม่ต้องออกแรง หรือไม่ต้องมีผู้ช่วยถือแขนพิเศษ เพิ่มที่สวมนิ้วหัวแม่มือ 1 อันและนิ้วก้อย 1 อัน

พิเศษ: แถมถุงถ่วงน้ำหนักพร้อมสายคล้องสำหรับถ่วง หนัก 2, 3, 5 กิโลกรัม อย่างละ 1 ถุง และตะขอตัว S 1 ตัว

Category: