เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า

คุณลักษณะเฉพาะ

  • ช่วงการวัด -25 ถึง 25 ซม.
  • ความละเอียดในการวัด 1 ซม.
  • ขนาด ประมาณกว้าง 35 x 60 ซม.
  • พับได้
Category: