Parallel Bar

คุณลักษณะเฉพาะ

  • พื้นทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาน้ำมัน ปลายทั้งสองลาดลง
  • ราวจับทำด้วยสเตนเลส
  • ความกว้างระหว่างราวทั้งสอง 24 นิ้ว
  • ปรับความสูงของราวได้ 27-38 นิ้ว
Category: