ดัมเบลพร้อมชั้นวางปิรามิด

คุณลักษณะทั่วไป

  • ขนาด 1.5, 2, 2.5, 3 – 10 Kg
  • พร้อมชั้นวาง
Category: