Wrist Support Perfect Immobilize

วัสดุ:ผ้าทอเอ็น ไนลอน สเปนเด็กซ์ ยางธรรมชาติ

สี: เนื้อ

ขนาด: S, M, L, XL

ผลิตจาก ผ้าถักทอด้วยเครื่องถักทออัตโนมัติ เนื้อนุ่ม ยืดหยุ่น มีแกนดูราอลูมิเนียมที่ดัดเข้ารูปกับสรีระของมือ ดามให้เกิดความแข็งแรง ช่วยให้ข้อมือได้พักอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บแล้วเสริมความกระชับอีกครั้ง ด้วยผ้าทอเอ็นชั้นที่สอง สามารถพัน เพื่อปรับความกระชับแน่นให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ ให้แรงรัดกระชับต่อโครงสรา้งข้อมือ ป้องกันการอ่อนแรง ให้พพยุงต่อเอ็นหรือกล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บ สามาารถใช้ได้ทั้ง ข้อมือซ้ายและขวา

Category: