เตียงฝึกยืน มือหมุน

คุณลักษณะทั่วไป

  • เป็นเตียงฝึกยืน สามารถปรับมุมได้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

  • เพื่อฝึกยืน และการทรงตัว
Category: