หมอนรูปลิ่ม

คุณลักษณะทั่วไป

  • โครงสร้างทำด้วยโฟมดัดบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม
  • มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมรูปลิ่ม
  • มีขนาดดังนี้
  • ขนาด 4 x 20 x 22 นิ้ว
  • ขนาด 6 x 20 x 22 นิ้ว
  • ขนาด 8 x 20 x 22 นิ้ว
  • ขนาด 10 x 20 x 22 นิ้ว
  • ขนาด 6 x 24x 26 นิ้ว
  • ขนาด 8 x 24x 26 นิ้ว
  • ขนาด 10 x 24x 26 นิ้ว หรือตามสั่ง
Category: