Forearm Plate

คุณลักษณะ

  1. ทำด้วยไม้เนื้อแข็งบุนวมหุ้มด้วยหนังเทียม
  2. ประกอบด้วยไม้กลึงกลมสำหรับจับ  พร้อมน็อตสำหรับยึดและอลูมีเนียมหนา 2 มม.ดัดสำหรับยึดไม้รองแขนติดกับไม้ค้ำยัน
  3. มีสายขนาด 1 นิ้ว ปรับความยาวได้ จำนวน 2 ชุด

ขนาด

  • หนา 10 มม กว้าง 5 นิ้ว ยาว 17 นิ้ว (L)
  • หนา 10 มม กว้าง 5 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว (M)
  • หนา 10 มม กว้าง 5 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว (S)
Category: