Ankle Support Double Support

ผู้ที่มีอาการปวดบวมข้อเท้าไม่มากจากสาเหตุต่างๆ เช่น ได้รับอุบัติเหตุ, ข้อเท้าเคล็ด, เอ็นกล้ามเนื้อรอบข้อเท้าสักเสบ, การยืนเดินมากเกินไป, สวมง่าย, ปรับความกระชับด้วยเวลโก้ สแตรป

Category: