Mobilizer

คุณลักษณะ

  1. ทำด้วยท่อเหล็กพ่นสี
  2. มีล้อหน้า 2 ล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว
  3. ขาหลัง 2 ขา สวมยาง
  4. มือจับทำด้วยยาง

ขนาด

  • Small – กว้าง x ยาว x สูง (17 x 19 x 25) นิ้ว ปรับสูงต่ำได้ ระยะปรับ 25 – 29 นิ้ว
  • Medium – กว้าง x ยาว x สูง (18 x 22 x 30) นิ้ว ปรับสูงต่ำได้ ระยะปรับ 30 – 34 นิ้ว
  • Large – กว้าง x ยาว x สูง (21 x 25 x 34) นิ้ว ปรับสูงต่ำได้ ระยะปรับ 34 – 38 นิ้ว
Category: