ก้อนน้ำหนักและเหล็กแขวนก้อนน้ำหนัก

ก้อนน้ำหนัก

  • ขนาด 1 กิโลกรัม
  • ขนาด 2 กิโลกรัม
  • ขนาด 3 กิโลกรัม
  • ขนาด 5 กิโลกรัม
Category: