เตียงปฏิบัติการกายภาพบำบัด แบบปรับสูงต่ำได้ ด้วยระบบไฟฟ้า ขนาด 100 X 200 CM

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

  • เป็นเตียงปฏิบัติการกายภาพบำบัด แบบปรับสูงต่ำได้ด้วยระบบไฟฟ้า
Category: