เครื่องวัดความจุปอดแบบพกพา

คุณลักษณะเฉพาะ

  • วัดความจุปอดโดยไม่ต้องใช้น้ำ
  • วัดได้ 1000 ถึง 7000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  • ความละเอียดในการวัด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.6 เซนติเมตร สูง 8.5 เซนติเมตร
  • อุปกรณ์เป็นหลอดสำหรับเป่า 50 ชิ้น
  • เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศ Germany ได้รับมาตรฐาน ISO และ CE
Category: