รถเข็นนั่งผู้ป่วย ชนิดพับได้ โลหะชุบสี เปิดข้างได้ ถอดที่วางขาได้ ALK904

โครงสร้างหลักทำจากโลหะชุบสี

Category: