รถเข็นนั่งคนพิการ ALK954LBGC

รถเข็นนั่งคนพิการอลูมีเนียม พับได้ ปรับเอนนอนได้ เปิดข้างได้ ปรับที่วางขาได้ ล้อแม็ก ALK954LBGC

Category: