รถเข็นผู้ป่วย ชนิดพับได้ด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ ALK874J

รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้

  • เพื่อให้คนพิการใช้สำหรับเคลื่อนที่ไปมาภายในบ้านหรืออาคาร
Category: